Personregistre

Sønderjylland blev efter det danske nederlag i 1864 tysk. Det fik betydning også i forvaltningen. F.eks. blev det tyske personregister indført i 1874. Personregistret er en ikke-kirkelig registrering af fødsler, vielser og dødsfald. Ordningen fortsatte også efter genforeningen i 1920.

Indhold og anvendelse

Personregistrene kan som kirkebøger og folketællinger bruges til at beskrive enkeltpersoner og befolkningen generelt.

Personregistrene er ret troværdige i deres oplysninger om enkeltpersoner. Men selvfølgelig kan også en personregisterfører lave fejl.

Hvor findes kildetypen?

Personregistrene befinder sig på Rigsarkivet, Aabenraa.