Erhvervstælling for 1935 

En erhvervstælling er en tilbagevendende registrering af de enkelte virksomheders produktionsforhold, herunder omsætning, maskinel, energiforbrug og arbejdskraft.

Historisk grundlag 

I 1897 blev der indledt en række håndværks- og industritællinger. I begyndelsen af det 20. århundrede blev der afholdt tællinger i 1906, 1914, 1925 og 1935. 1925 og 1935 tællingen var egentlige erhvervstællinger, da de ligeledes omfattede handels og transportvirksomheder m.m.

Anvendelse og troværdighed

Virksomhederne var pligtige til at besvare de stillede spørgsmål, og både udeladelse samt bevidst fejlaktive oplysninger blev straffet med bøde, hvor beløbet tilfaldt statskassen. Dette forhold er naturligvis med til at styrke troværdigheden af oplysningerne.

De tusindvis af skemaer for virksomheder overalt i Danmark er et vigtigt kildemateriale til beskrivelse af dansk erhvervsliv i det 20. århundrede.

Hvor findes erhvervstællingerne

I den udstrækning de originale skemaer er bevaret, findes de på Rigsarkivet i København. Skemaerne er henlagt branchevis. Da det er oplysninger, der vedrører de enkelte virksomheders økonomiske interesser, er skemaerne først frit tilgængelige når de er 75 år gamle. De bearbejdede resultater af tællingerne er offentliggjort i publikationer udgivet af Danmarks Statistik.