Afstemningskort

Efter Tysklands nederlag i 1. Verdenskrig blev det bestemt, at der skulle afholdes en folkeafstemning for at afgøre, hvor den dansk-tyske grænse skulle gå.

Afstemningen foregik i 2 zoner. I 1. zone (det nuværende danske Sønderjylland) fandt afstemningen sted den 10. februar 1920 - og viste et klart dansk flertal. I 2. zone var der afstemning den 14. marts. Her viste afstemningen tilsvarende et stort tysk flertal.

Anvendelse og troværdighed.

Afstemningskortene blev udarbejdet umiddelbart efter afstemningerne, og der er ikke nogen grund til at tvivle på kortene som sådan. Der var tale om den velnok vigtigste afstemning i landsdelen nogensinde, og der var en heftig "afstemningskamp" op til afstemningerne. Men Slesvig var under administration af Den Internationale Kommission, som blandt andet skulle sikre frie og uafhængige afstemninger. Har der været grund til at betvivle et valgresultat i nogle sogne, var det sandsynligvis blevet konstateret i 1920.

Afstemningskortene er en grafisk fremstilling af resultaterne, som kan bruges til at danne sig et overblik over fordelingen af dansk- og tysksindede i 1920.

Hvor findes kilden

Afstemningskortene findes i plakatsamlingen i Landsarkivet for Sønderjylland.