Opråb

Et opråb er en henvendelse til en bred modtagergruppe med et klart budskab eller opfordring. Et opråb kan udsendes af  alt fra enkeltpersoner til regeringer. Og de kan være udsendt af en national forening.

Den nordslesvigske skoleforening

Den nordslesvigske skoleforening, senere omdøbt til Sønderjysk Skoleforening, blev stiftet i 1892 med det formål at støtte folkeoplysningen samt børn og unges undervisning på dansk. Det skete bl.a. ved at give tilskud til unge sønderjyders ophold på efter- og højskoler og landbrugs- og husholdningsskoler i Danmark.

Fælleslandboforeningen for Nordslesvig

Siden 1894 havde Fælleslandboforeningen for Nordslesvig udgivet "Nordslesvigsk Landbrugs- og Mejeri-Tidende". I bladet beskrives forholdene for landbrug og landbefolkning i Nordslesvig fra de dansksindedes synspunkt.

Troværdighed og anvendelse

Med et opråb vil afsenderen opnå noget ganske bestemt. Indholdet i et opråb vil have en ofte klar tendens, som farver indholdet. Når man skal afgøre et opråbs kildeværdi, er det derfor vigtigt at gøre sig klart, hvad afsenderen vil opnå.

Nogle opråb kan være så farvede, at man faktisk må indskrænke sig til bruge kilden netop til det: Hvad ønsker afsenderen at opnå. Oplysninger, som gives i et opråb, skal man i så fald søge bekræftet i andre kilder.

Hvor findes kildetypen?

Opråb er ofte gengivet i aviser eller blade. I det konkrete tilfælde findes opråbet Til vor Venner! i Den nordslesvigske Skoleforenings arkiv og opråbet Opraab til den nordslesvigske Befolkning i Nordslesvigsk Landbrugs- og Mejeri-Tidende, begge dele på Landsarkivet for Sønderjylland.