Kilder fra retslige arkivskabere

I grundloven fra 1849 bliver magten delt i tre: Den lovgivende (folketinget), den udøvende (regeringen) og den dømmende (domstolene).

Endnu i 1900 er denne tredeling af magten ikke fuldt ud gennemført. Lokalt finder man f.eks. herreds- og byfogder, der både er dommere (den dømmende magt) og politimestre (en del af den udøvende magt). Herreds-, by- og birkefogder kalder vi under ét retsbetjente. Først fra 1919 er dommeren og politimesteren ikke længere én og samme person.

Det betyder, at man f.eks i byfogedarkivet kan finde materiale både fra politiets efterforskning af en forbrydelse - og dommen over forbryderen. I øvrigt indeholder retsbetjentarkiverne et meget bredt spektrum af arkivalier, fordi herreds- og byfogder var vigtige lokale embedsmænd lige under amtmanden.