Arrestjournaler

Arrestjournaler er en fortegnelse over de personer, der er indsat i en arrest. Her bliver grundlæggende data om personer registreret. Journalerne indeholder også oplysninger om forbrydelse og dom. 

Der er ingen lovgiving om, at der skal føres arrestjournaler eller fængselsjournaler. Men der er bestemmelser om hvilke oplysninger, der skal registreres.

Arrestjournalers indhold og anvendelse

Arrestjournaler består af fortrykte skemaer til registrering af faste oplysninger: Navn, indsættelsesdato, løsladelsesdato, eventuel overførelse til statsfængsel, årsag til indsættelse/afsoning. Derudover kan de indeholde forskellige supplerende oplysninger, som varierer over tid og sted.

Journalerne er ordnet kronologisk. Nogle kan have et tilhørende navneregister. 

Arrestjournaler bruges primært til at søge og identificere straffede. Hvis der findes en domssag på den indsatte, kan arrestjournalen bruges som søgemiddel til dombogen. 

Arrestjournaler indeholder få, men faktuelle oplysninger. 

Hvor finder jeg arrestjournaler?

Arrestjournaler findes i Rigsarkivets samlinger. Ældre arrestjournaler fra før retsreformen i 1919 findes som regel i retsbetjentarkiverne. Efter 1919 findes de typisk i politiarkiverne. Nogle arrester er registreret som selvstændige arkivskabere i registraturdatabasen, Daisy.