Forhørs- og politiprotokoller

Forhørsprotokoller indeholder referater af forhør af mistænkte og vidner i en politisag.

De fleste steder i landet førte politiet én protokol for alle sager, der blev behandlet ved politiretten, politiprotokollen. I København delte Kriminal- og politiretten politiprotokollen i to, en journal og en forhørsprotokol. 

Indhold og troværdighed

Politimesteren afgjorde selv mindre sager. For disse sager findes både sigtelse og dom i forhørsprotokollen. Grænsen for, hvornår politidirektøren selv kunne afgøre sagen, skifter fra tid til tid, og nogle gange også fra sted til sted.

Forhørs- og politiprotokoller blev ikke skrevet for eftertiden, men til brug for en igangværende sag.

Som regel kan man regne med, at protokollen indeholder et dækkende referat af, hvad der blev sagt til forhørene. Men man kan ikke altid stole på, at de forhørte talte sandt. Der kan være tale om meget interessante øjenvidneskildringer, som giver værdifulde, detaljerede oplysninger. Men det er vigtigt hele tiden at vurdere, om den mistænkte eller vidnet nu også siger sandheden. En mistænkt kan have en interesse i at fordreje tingene. Men også et vidne ser sagen ud fra sin synsvinkel.

Ligesom politimesteren og dommeren må man holde de forskellige udsagn op imod hinanden.

Referaterne kan være meget kortfattede og indforståede, mens andre forklarer alt i detaljer. 

Endelig er der håndskriften i forhørs- og politiprotokollerne. Referaterne blev skrevet i hånden under selve forhøret. Det skulle gå hurtigt. Det bar håndskriften præg af, og somme tider er det vanskeligt at læse referaterne. Det er en væsentlig kilde til fejl. Nogle gange kan man være heldig at finde maskinskrevne afskrifter af forhøret i retssagen.

Hvor finder jeg forhørsprotokoller?

Forhørsprotokoller er afleveret til Rigsarkivets samlinger i København, Odense, Aabenraa og Viborg. Ældre dele fra før retsreformen i 1919 findes i retsbetjentarkiverne samt kriminalpolitiretten i København.  Efter 1919 findes protokollerne i domstolene- og politiets arkiver.