Generalieblade

Generalieblad er en slags straffeattest, dvs. et dokument der indeholder oplysninger om, hvorvidt en person er straffet. Et generalieblad indeholder også andre oplysninger om personen, som politiet vurderede, var relevant for politiets behandling af en sag.

Det var kun Københavns politi, der førte generalieblade.

I hele landet findes fra 1897 strafferegistre, som skulle danne grundlag for udstedelse af straffeattester. Dvs. en komplet fortegnelse over en persons samtlige domme.

Generalieblades indhold og anvendelse

Københavns politi begyndte i 1880'erne at oprette generalieblade for personer, der blev løsladt fra de københavnske arresthuse.

Generaliebladene indeholder en række grundlæggende oplysninger som navn, fødested, fødelsår, stilling og sidste opholdssted. Der er 2 kolonner på forsiden:

  • 'Tidligere Levnet',
  • 'Særlige Bemærkninger (deriblandt særlige Kjendetegn og Specialitet som Forbryder)'.

Samt 4 kolonner på bagsiden:

  • 'Naar og hvor anholdt',
  • 'For Hvilken Forbrydelse – Arrestkendelsens Dato',
  • 'Sagens Udfald' og
  •  'Naar og hvorhen løsladt'.

Tidligere straffe og domme blev altid noteret i bagsidens kolonner. Men derudover er det forskelligt, hvilke oplysninger der blev skrevet i generaliebladet. Det var op til den enkelte politibetjent at vurdere, hvad der var relevant at skrive i f.eks. 'Særlige bemærkninger'. Det er heller ikke alle personoplysningerne, der blev noteret hver gang, men navn, fødested og fødselsår blev som regel altid registreret.

Hvor finder jeg generalieblade?

Der er kun bevaret en lille del, og de ligger typisk som bilag til en retssag eller en 'klientsag'. Det er derfor ikke muligt at fremsøge generalieblade systematisk. Christianhavns Fængsel brugte generalieprotokoller, og de er afleveret til Rigsarkivet, København for perioden 1873-1919. De indeholder oplysninger om fangernes sociale baggrund og deres krimininalitet.