Protokol over løsagtige kvinder

Selv om der i perioden 1874-1906 var åbnet en kattelem for en slags lovlig prostitution, så var såvel lovlig som ulovlig prostitution i politiets søgelys.

Indholdet

Protokollerne er en registrering af de "løsagtige" kvinder. Det er registreret, hvor kvinderne bor, hvilke advarsler og straffe, de er idømt og om de har været på sygehuset. Her har der utvivlsomt været tænkt på behandlingen af de kønssygdomme, de måtte have pådraget sig under deres erhverv.

Tilhold efter straffelovens § 180

Politiet skulle holde øje med, om kvinderne overholdt den advarsel (tilhold), som de i første omgang fik for overtrædelse af straffelovens § 180. Det var den paragraf, der omhandlede prostitution. Overtrådte kvinderne deres tilhold, blev de straffet med fængsel.

I Odense er i de fleste tilfælde kun nævnt et enkelt tilhold.

Anvendelse og troværdighed

Protokollen er en "svær" kilde. Normalt fik kvinderne i Odense som nævnt kun et enkelt tilhold/advarsel. Men var det fordi, at advarslen nyttede - eller fordi politiet overså nye tilfælde af prostitution? For en kvinde som Elnas mor, hvor der er tilføjet nye oplysninger så sent som i 1914, må man dog formode, at politiet har haft mulighed for at følge hende, og at oplysningerne for hendes vedkommende stort set er sande. At hun altså kun fik denne ene advarsel og derefter fandt andet erhverv (blev gift).

Det er oplagt at bruge protokollerne til at beskrive prostitutionen i Odense. Men vil man forsøge at tegne et generelt billede, må man supplere med andre kilder, ikke mindst fra politiet. Det er oplagt at finde det politireglement, der lå til grund for opsynet. Man kan også sammenligne Odense og Københavns politis praksis og se, om sammenligningen giver større mulighed for at tolke på kilden.

Hvor findes materialet?

Odense Byfogeds protokoller over løsagtige kvinder findes på Rigsarkivet, Odense. De københavnske findes tilsvarende på Rigsarkivet, København.