Straffesager

En straffesag er en samling af det materiale, der ligger til grund for opklaringen af en forbrydelse og domfældelsen af en kriminel.

Indhold og anvendelse

En straffesag indeholder (i princippet) alle akter fra opklaringen af en forbrydelse, lige fra politirapporterne fra gerningsstedet til afhøringer af vidner og mistænkte. Dog vil kun den straffesag, der angår den siden domfældte kriminelle, blive bevaret. Blindgyder i opklaringsarbejdet er med andre ord mindre godt beskrevet. Når sagen fra politiets side er opklaret, indeholder straffesagen også forberedelserne til retssagen,forsvarerens og anklagerens indlæg og som regel også kopi af alle afhøringer under retssagen og endelig en kopi af selve dommen.

Foruden en beskrivelse af den enkelte sag er straffesager hovedkilden til alle former for kriminalitetshistorie.

Troværdighed

Straffesagens eksistens vidner dels om den forbrydelse, der er begået og dels den sag, der har kørt ved politi og ret. Sagens hele formål er at lede frem til en afklaring af, hvilken forbrydelse der er foregået og hvem der har gjort det. Som man ser det i krimierne, er det vigtigt for politiet, at sagen også "holder i retten", hvor en forsvarer vil forsøge at udnytte de svage punkter i politiets undersøgelse.

I retten er det dommerens opgave at afveje de forskellige udsagn og nå frem til en konklusion. Her kan man sige, at anklageren før retsreformen i 1919 var et par point forud, fordi dommeren også var politimester og altså i princippet havde ledet den forudgående undersøgelse, der sigtede mod domfældelse.

Læs evt. også om "dombøger" og "forhørs- og politiprotokoller".

Hvor findes kildetypen

En straffesag bevares på navnet eller en anden identifikation af den domfældte. Man finder straffesagen i politiets (retsbetjentens) arkiv i den retskreds, hvor dommen er afsagt. Hvis den domfældte senere gør sig skyldig i en forbrydelse i et anden retskreds, vil den gamle sag blive fremsendt til den nye jurisdiktion og komme til at ligge sammen med den nye straffesag. Årsagen er, at der i strafudmålingen tages hensyn til, om der tidligere har været idømt en straf.

Straffesager findes som nævnt i politi- (indtil 1919: retsbetjent-)arkivet. Retsbetjente og politikredse afleverer deres arkivalier til Rigsarkivet, København, Odense, Aabenraa og Viborg.