Ansøgning til Den Sønderjydske Fond

Den Sønderjydske Fond blev oprettet i 1918/19 for at yde økonomisk og humanitær hjælp til sønderjyder, som var mærket af virkningerne efter 1. verdenskrig. Det kunne være som krigsinvalid eller som enke og børn efter en død krigsdeltager.

Fonden ydede også støtte til dansk kultur i grænselandet, oprettelse og støtte af børnehjem, oprettelse af kollegieværelser og økonomisk støtte til sønderjyske studerende.

Anvendelse og troværdighed

Den Sønderjydske Fonds arkiv består i hovedsagen af ansøgninger om økonomisk støtte - med fondens vurdering og afgørelse. Ansøgningerne belyser de sociale og økonomiske forhold for krigsdeltagerne og deres efterladte i Sønderjylland efter genforeningen i 1920. De belyser også, hvad fonden lagde vægt på ved uddeling af penge.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at her er to ophavssituationer. Foruden ansøgerens, der næppe gør sin situation bedre end den er, også fondens sagsbehandleres. De skal på deres side have nogle penge til at slå til.

Kilden fortæller så at sige selv en del om, hvordan den er blevet til: Hvem, der har haft ansøgningen i hænderne, inden afgørelsen blev truffet. Muligheden for at blotlægge denne tilblivelse understøtter mulighederne for at vurdere kilden.

Hvor findes kilden?

Den Sønderjydske Fonds arkiv ligger på Landsarkivet for Sønderjylland.