I-akter

Personsager, som omhandler invaliderede under 1. verdenskrig, kaldes I-akter. I-akterne indeholder i sig selv mange typer af kilder, uddrag af krigsstamrulle, røntgenbilleder og sygejournaler, breve og notater.

En I-akt blev til, når en krigsinvalid søgte invaliderente. Under sagsbehandlingen blev de forskellige akter samlet. Efter Genforeningen var det Invalidenævnet, som tog stilling til ansøgningerne fra invaliderede soldater og efterladte, som fra 1920 nu boede i Danmark. Nævnet overtog sagerne fra den tyske administration.

Indhold og anvendelse

Som nævnt kan der være et meget forskelligartet materiale i I-akten. Det er også det, som gør kilden ekstra god og anvendelig: Man får (kan få) et samlet billede af krigstjeneste, invaliditet og efterfølgende liv. Akten kan fortælle om soldaternes liv ved fronten, hvordan de flyttede rundt mellem troppeafsnit, om de skader, som de pådrog sig under verdenskrigen, om behandlingen på lazaretterne, om tyske og danske myndigheders behandling af soldaternes ansøgninger om invaliderente. Og akten kan fortælle om soldaten selv: Hvordan han oplevede sin skade, og hvordan han klarede sig efterfølgende. I-akterne kan med andre ord anvendes til militærhistorie, medicinhistoriske undersøgelser, socialhistorie og personalhistorie.

Troværdighed

De forskellige dokumenter er udtryk for en undersøgelse, hvor flest mulige aspekter skulle frem i lyset. Først derefter traf Invalidenævnet afgørelse om invaliderente. Denne "ophavssituation" gør det muligt efterfølgende for historikeren også at veje forskellige udsagn op imod hinanden. Det er selvfølgelig ikke for at fastslå en passende invaliderente, men for at finde ud af, hvad der i virkeligheden skete eller hvordan det i virkeligheden var. 

Samtidig er der også en "ophavssituation" for hvert enkelt dokument. Det er f.eks. en væsentlig forskel på, om man sidder som læge og skal forsøge at beskrive og bedømme en skade - eller om man skal beskrive sin skade i en situation, hvor man som invalideret søger om rente. Og hvor den rente, man får, afhænger af, hvor slem skaden er. Alt andet lige vil det være lægens beskrivelse, som her er den mest nøgterne, fordi det er lægen, der har mindst på spil.

Hvor finder man I-akter

Foruden I-akter findes også E-akter. E-akterne omhandler de efterladte. Både I- og E-akter findes i Invalidenævnets arkiv på Landsarkivet for Sønderjylland.