Indstillinger om fjernelse fra hjemmet

Fra 1905 kunne et værgeråd indstille til Overværgerådet, at et barn skulle fjernes fra hjemmet. Hvis Overværgerådet var enig, blev barnet fjernet - og forældrenes samtykke behøvedes ikke. Der kunne derfor være tale om en tvangsfjernelse.

Indhold og anvendelse

Der er tale om fortrykt skema, som værgerådet udfylder. Fordelen ved fortrykte skemaer er, at man let kan sammenligne den ene indstilling med den anden. I en større undersøgelse kan man altså undersøge, om der var forskellig praksis fra landsdel til landsdel eller bare fra værgeråd til værgeråd. Man kan sammenligne de begrundelser, som er anført for indstillingerne, og går man rigtig mange indstillinger igennem danne sig et overblik over de hyppigste årsager til fjernelse fra hjemmet.

Troværdighed

Værgerådet kan have søgt oplysninger hos politi, forældre osv., som hver har haft deres synsvinkel på tingene - og som værgerådet så har tolket på. Der kan være en tendens til, at de synspunkter, som værgerådet videreformidler til Overværgerådet, også er de synspunkter, som stemmer mest overens med værgerådets.

Hvor findes kilden

En indstilling, der er sendt til Overværgerådet, vil som regel være at finde i Overværgerådets arkiv. Indstillingen vil her være i den sag, der omhandler det pågældende barn. Overværgerådets sager er under Hovedafdelingen afleveret til Rigsarkivet, København.