Overværgerådssager

Overværgerådssager er en bestemt slags journalsager, skabt af Overværgerådet. Der er en sag for hvert barn, som har været under Overværgerådets tilsyn.

Sagens nummer består af et årstal (det år, barnet kommer i Overværgerådets søgelys) og et løbenummer (barnets nr. i rækken af børn, som det år kom under tilsyn).

Indhold og anvendelse

Principielt set følger en overværgerådssag barnet fra perioden, før det kommer under tilsyn, og helt indtil tilsynet ophører, når barnet fylder 18 år.

Den beskriver baggrunden for Overværgerådets indgriben, som f.eks. kan være et lokalt værgeråds indstilling om fjernelse fra hjemmet, og den beskriver hvad Overværgerådet gør i den konkrete situation. Plejeanbringelse er én mulighed, anbringelse på en opdragelsesanstalt en anden.

Endelig kan der være breve og dokumenter fra hele tilsynsperioden. Det er dog med Overværgerådssager som med mange typer arkivalier fra den offentlige administration. Det er brud, problemer og konflikter, som først og fremmest giver sig udslag i brevvekslinger og forhandlinger.

Når det er sagt, er Overværgerådssager stadig en unik kilde til beskrivelse af udsatte børns vilkår fra 1905 til 1973.

Troværdighed

Troværdigheden af en journalsag kan ikke behandles under ét. En journalsag indeholder netop typisk udsagn fra forskellig side, således også Overværgerådssager. Man skal med andre ord vurdere hvert enkelt dokuments ophavssituation for sig. Værgerådet, når det indstiller, Plejehjemsforeningen, når det indberetter - og sagsbehandleren i Overværgerådet, når han vurderer og indstiller til kontorchefen.

For værgerådet kan det være en lettelse "at slippe af" med et vanskeligt barn (eller et barn fra en vanskelig familie). Plejehjemsforeningen, som er en privat forening, der har påtaget sig et hverv for en offentlig myndighed, kan have en interesse i at fremstille vilkårene for plejebarnet i et måske lidt for positivt lys osv.

Hvor findes kilden

Overværgerådssager findes hos arkivskaberen Overværgerådet, Hovedafdelingen. Overværgerådets sager er alle afleveret til Rigsarkivet, København.