Stambøger

I mange sociale institutioners arkiver er stambøgerne et helt centralt arkivalie. Mange stambøger går da også helt tilbage til institutionens oprettelse. Foruden indholdet i stambøgerne tjener de undertiden også som søgemidler til en journalsag.

Indhold og anvendelse

I Aargang 0 er der to eksempler på stambøger, Overværgerådets protokol over Anbragte Børn og stambogen fra Plejehjemsforeningen for Frederiksborg Amt. Kigger man efter i plejehjemsforeningens, vil man se, at der faktisk er en henvisning til Overværgerådet protokol over Anbragte Børn.

Stambøgerne indeholder de data om barnet, som institutionen har haft brug for i det daglige arbejde. Det betyder også, at indholdet varierer meget fra stambog til stambog. Fra en lille institution, f.eks. et børnehjem, hvor der var et godt overblik over de relativt få børn, indeholder stambøger ofte blot de nødvendigste data: Navn, forældres navn og hvornår barnet er anbragt. I andre findes også oplysninger om f.eks. barnets helbredstilstand, sociale baggrund og eventuelle disciplinære straffe.

Overværgerådet og Plejehjemsforeningens rolle i forhold til barnet var anderledes end et børnehjems. Både Overværgerådet og plejehjemsforeningen har haft brug for at vide, hvor barnet var anbragt, og hvem der havde det nære tilsyn med barnet og plejehjemmet. Der var brug for flere oplysninger, fordi barnet ikke blev fulgt så tæt som et børnehjem kunne gøre det.

De detaljerede stambøger giver mange oplysninger - mere eller mindre om et helt barneliv og er derfor en vigtig kilde til belysning af de sociale institutioners virksomhed - og de mennesker, som var i disse institutioners varetægt.

Troværdighed

Som nævnt har stambogen været et værktøj for institutionen. Det var med andre ord vigtigt for institutionen, at stambogens fakta var pålidelige.

Derudover kan stambøgerne indeholde vurderinger - af barnets opførsel, helbredstilstand, forholdene på et plejehjem osv.. Man  må i hvert enkelt tilfælde overveje, hvem der har foretaget vurderingen. I tilfældet med plejehjemsforeningen kan man f.eks. se, at når Astrid flytter til en ny kommune, får hun en ny tilsynsførende. Det er denne tilsynsførende, som er førstehåndskilde til vurderingen. Det kan samtidig tydeliggøre, hvor subjektiv en vurdering kan være.

Hvor findes kilden

Stambøger findes på Rigsarkivets adresse i den del af landet, hvor institutionen har ligget. Et centralt organ som Overværgerådet, der dækkede hele landet, er afleveret til Rigsarkivet, København.