Patientjournaler

Når en person indlægges på et sygehus, opretter sygehuset en patientjournal. Her bliver oplysninger om diagnose, behandling, feberkurver osv. samlet. En patientjournal kan på den måde beskrive et sygdomsforløb, også over flere indlæggelser.

Anvendelse og troværdighed

En patientjournal kan som nævnt beskrive den enkelte persons sygdomsforløb. Men journalerne kan også bruges til at undersøge, hvordan forskellige sygdomme over tid er blevet behandlet. Da patientjournaler indeholder oplysninger om patientens baggrund, kan man også undersøge sammenhænge mellem erhverv og sygdomme.

Det er læger og sygeplejersker, der fører journalen og tilføjer oplysninger. En patientjournal kan af samme grund være vanskeligt stof med mange latinske betegnelser og forkortelser. Skriften kan også være svær at tyde, og det er en fejlkilde.

Derimod er der ingen tvivl om, at læger og sygeplejersker normalt har forsøgt at tegne så præcist et billede af situationen, som de nu har kunnet. Det har været en forudsætning for at kunne give patienten den korrekte lægebehandling - ud fra tidens målestok.

Hvordan finder man en patientjournal?

Sygehusene har holdt styr på journalerne på forskellig måde. Men ofte ser man patientjournalerne henlagt efter (sidste) udskrivelsesdato. "Udskrivningsdato" kan være det samme som dødsdatoen.

Hvor findes de?

Indtil aflevering til Statens Arkiver bliver journalerne opbevaret på sygehusene. Statslige sygehuse (psykiatriske sygehuse) har afleveringspligt, og journalerne afleveres som regel, når de er 20 år gamle.

Regionssygehuse har ikke afleveringspligt. Patientjournaler kan derfor være opbevaret på sygehuse eller ved regioner. Når sygehusene afleverer, afleverer de materiale til landsarkiverne (dog ikke Rigshospitalet, der afleverer til Rigsarkivet).

I dag er patientjournaler elektroniske og bevares også elektronisk. Elektroniske arkivalier afleveres til Rigsarkivet. En patientjournal indeholder oplysninger af personlig karakter, og skal man bruge én, der er mindre end 75 år gammel, skal man søge om adgang til den.