Eksamensprotokoller for Århus Teknikum 

Historisk grundlag

Landets første ingeniørteknikum blev oprettet i Odense i 1905, og i 1915 fulgte Århus Elektroteknikum. Der var tale om en 3-årig uddannelse, hvor optagelseskravet var en 4 års mesterlæreuddannelse som elektriker, smed, maskinarbejder, mekaniker eller lignende suppleret med erhvervsarbejde.

Indhold af uddannelsen

Eleverne fra elektroteknikum skulle efter endt uddannelse kunne påtage sig selvstændige og overordnede stillinger inden for den elektrotekniske industri. Uddannelsen var organisatorisk en del af de tekniske skoler frem til 1962.

Eksamensprotokollerne blev ført efter de samme retningslinjer som omtalt for mellemskolen, realskolen og gymnasiet – se evt. beskrivelsen for Eksamensprotokol..

Hvor findes eksamensprotokoller

Eksamensprotokoller for teknika er afleveret til landsarkiverne, desværre er ikke alle protokoller bevaret. Efter at Landsarkivet for Sjælland blev nedlagt den 1. januar 2012, er materialet for Østdanmark flyttet til Rigsarkivet i København.