Markedsføring og konkurrence

Peter og Svend er optaget af at få deres ideer ført ud i livet, men markedsføring og design ligger dem heller ikke fjernt.
Når der kommer nye forbrugsvarer på markedet støder de ofte sammen med eksisterende produkter, og der opstår en skærpet konkurrence.


Kig på "Fotos af virksomhedens produkter 1926 til 1934"

Hvilken udvikling var der i produkternes design? Lav en søgning på Bang og Olufsen og deres design. Giv et lille rids af designets udvikling frem til i dag. Spillede Peter og/eller Svend selv en rolle i denne udvikling?

Kig på "Annoncer 1928"

Hvilke to firmaer udkæmpede annoncekrig? Lav en søgning og se, om du kan finde noget om, hvordan det gik den konkurrerende virksomhed.

Hvad var det, de var uenige om i forhold til, hvad den bedste type radio er?

Hvilke virkemidler benyttede de sig hver især af for at fremme deres produkt? Er der nutidige virksomheder, som benytter sig af samme virkemidler?

Hvilke befolkningsgrupper henvendte reklamerne sig til?

Hvilken producent fik ret - hvilken af radiotyperne blev den mest almindelige?

Gå videre...

Vurder B&O-designet i forhold til udviklingen i dansk design generelt.

Kan man sige, at B&O-designet var i tråd med kulturradikale strømninger i mellemkrigstiden? Hvis ja, på hvilken måde?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Fotos af virksomhedens produkter 1926 til 1934
Annoncer

Repræsenterer umiddelbart meget af det, man søger at undgå ved en kilde...

Læs mere

Fotos

- siger mere end tusind ord?

Læs mere