På dannelsesrejse

Ligesom mange andre fremadstormende ingeniører tager Peter efter sin eksamen på dannelsesrejse til USA. Det er imod USA, at man retter blikket, når det gælder ny teknologi og nyorganisering af arbejdsprocesser.


Kig i "Brev 1925"

Hvad var det, Peter bad sin far om? Hvorfor havde han så travlt med "selv at komme i gang"?

Hvad fortæller brevet dig om Peters personlighed?

Læs temaet Elektricitetens århundrede

Hvordan kan man forklare, at der skete et boom i elproduktion netop i Peters ungdom?

Blandt de opfindelser der kræver elektricitet: Hvilke har haft størst betydning for den måde, verden ser ud i dag?

I 1925 var radio kun for de få, men 15 år senere, i 1940 var der en radio i 80 % af alle danske hjem. Hvordan tror du Peter i 1925 forestillede sig, at radioens udbredelse ville gå?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Allerede inden rejsen til USA var det teknikken, der havde Peters interesse. Selv ikke da han i 1923 var i sommerhus med familien, kunne han lade de tekniske eksperimenter ligge. Foto i B&O Mediacenter.

Elektricitetens århundrede

Omkring år 1900 var el stadig kun for de få, uanset om det gjaldt belysning, transport eller kraft til håndværk og industri, men pionertiden var ved at være omme. Industrialiseringen omkring år 1900 bar præg af introduktionen af ny teknologi – væsentligst baseret på anvendelsen af elektricitet.

Læs mere

Breve

Et brev er en typisk kildetype. Det kan være det dokument, som en privatperson skriver til en anden. Og det kan være et brev, der skrives fra en offentlig myndighed til en anden myndighed. Eller til eller fra en privatperson.

Breve er tit gode kilder, fordi de som regel er skrevet tæt ved de begivenheder, der bliver beskrevet. Man skal dog stadig være opmærksom på den særlige situation, som brevskriveren har siddet i, når man vurderer brevets kildeværdi.

Læs mere