På kostskole

Alt er ikke rosenrødt i Peters liv. Hverken Peter eller hans mor bor hjemme hos faren i 1911. Moren har et dårligt helbred, og Peter bliver, ligesom sin bror, sendt på kostskole. Som 9-årig kommer han på den nyoprettede kostskole i Nærum. Det er ikke de traditionelle skolefag, der har hans største interesse.


Kig i "Brev 1910"

Hvad handler brevet om? Fortæller brevet noget om Peters person som 10-årig, i så fald hvad?

Hvordan var Peters skrift og sprog i forhold til din skrift og dit sprog som 10-årig?

Hvis du havde boet på en kostskole som 10-årig, hvad ville dit brev så have handlet om? Ville det have lignet Peters? Hvorfor/hvorfor ikke?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


10 årige Peter var blevet sendt på kostskole, her et billede af ham mens der måske læses lektier. Foto i B&O Mediacenter.

Breve

Et brev er en typisk kildetype. Det kan være det dokument, som en privatperson skriver til en anden. Og det kan være et brev, der skrives fra en offentlig myndighed til en anden myndighed. Eller til eller fra en privatperson.

Breve er tit gode kilder, fordi de som regel er skrevet tæt ved de begivenheder, der bliver beskrevet. Man skal dog stadig være opmærksom på den særlige situation, som brevskriveren har siddet i, når man vurderer brevets kildeværdi.

Læs mere