Peters fødsel

Peter kommer til verden på Frederiksberg Fødehjem. I kirkebogen får du det første indblik i Peters familieforhold.


Kig i "Kirkebog 1900"

Hvem var Peters forældre og faddere? Hvilke erhverv havde de, og hvor boede de?

Hvilken stilling indtog en prokurist i et firma? Prøv f.eks. at google ordet, hvis du ikke ved det. 

Læs temaet Socialklasser i byerne

Hvilket socialt udgangspunkt havde Peter?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Frederiksberg Fødehjem blev oprettet i 1896 som et sted hvor ubemidlede kvinder kunne modtage fødselshjælp. Manden bag var professor Frantz Howitz, hvorfor stedet også blev kaldet Howitz' Fødehjem. Her ses patientstuen omkring år 1900. Foto i Frederiksberg Stadsarkiv

Socialklasser i byerne

I byerne var fire grupper: arbejdsgivere, funktionærer, arbejdere og offentligt ansatte. Der var store forskelle mellem grupperne, men også inden for hver gruppe var der forskel på 'høj og lav', både når det gjaldt indtjening og anseelse.

Arbejdsgiverne omfattede den rige industrimagnat og den lille håndværksmester. Funktionærerne var en voksende gruppe. Det var en følge af industrialisering og urbanisering. Større virksomheder fordrede mellemledere af alle slags - og med stor forskel i indtjening.

De offentligt ansatte strakte fra den laveste kontorist til kontorchefen i departementet.

Det store skel i arbejderklassen bestod mellem faglærte og ufaglærte arbejdere. De faglærte havde med stærke fagforeninger i ryggen tilkæmpet sig tålelige lønforhold, mens de ufaglærte haltede bagefter.

Kvinderne var ofte ufaglærte i industrien og generelt ringere betalte end mændene.

Nederst i hierarkiet var fattighjælpsmodtagere. Der kunne i princippet alle havne – som følge af sygdom, forsørgers død eller arbejdsløshed.

Læs mere

Kirkebøger

Kirkebøgerne er en vigtig kildetype, når der skal laves undersøgelser om den danske befolkning. Her findes samtlige fødsler, konfirmationer, vielser og dødsfald, for fødslernes vedkommende uanset om man er medlem af folkekirken eller ej.

Læs mere