Peters livsfortælling

Du skal nu skrive Peters livshistorie ved hjælp af spørgsmålene her på siden. Brug dine notater fra arbejdet med kilderne, mens du skriver, og genlæs kilden, når du har behov for dét.

For at beskrive Peters liv vil du også nogle gange blive nødt til at gætte. Der er mange ting, vi ikke har kilder til og derfor aldrig kan få at vide. Hvor meget legede et barn f.eks. med sine søskende? Det er ok at gætte - det bliver rigtige historikere også nødt til – det vigtige er bare, at du hver gang begrunder dine gæt i noget, du faktisk ved fra kilderne. Man må nemlig gerne gætte "med kilderne", men ikke "imod kilderne".

Hvis kilderne f.eks. viser, at et barn arbejdede fra 14 til 18 hver eftermiddag efter skole, vil dette være at digte med kilden:

"Han legede ikke så meget med sine søskende, fordi han var nødt til at arbejde ved siden af skolen"

Mens dette vil være at digte imod kilden:

"Han elskede sine mindre søskende og legede med dem hver dag efter skole"

Men husk - det er også i orden at skrive f.eks. "Man kan ikke vide noget om, hvor meget han legede med sine søskende", hvis du slet ikke kan finde noget spor i kilderne.

Inden du går i gang, skal du kigge de billeder igennem, som er på siderne med Peters livsafsnit. Måske er der her noget, du kan støtte dig til, eller noget, du direkte kan bruge som kilde til Volmers barndom eller ungdom. Husk også på muligheden for at læse temateksterne igen. De siger noget om rammerne for barnet og dets livsfortælling.

God fornøjelse!

Peters fødsel 14. marts 1900

Fortæl om Peters forældre og faddere. Hvilke fællestræk har fadderne? Hvad taler de om, når de mødes?

Hjemmet

Hvordan er Peters hjem indrettet indtil han er 11? Har han sit eget værelse og hvordan ser det ud? Hvem bor ellers i bygningen, og er der andre børn at lege med?

Familien

Fortæl om farens arbejde i Illum, og beskriv hans tur på arbejde en morgen gennem byen. Fortæl også om Peters mor i Stubbekjøbing. Hvordan har hun det der? Har Peter kontakt til hende?

Kostskolen

Fortæl om Peters liv på kostskolen. Hvordan er det at blive afleveret på skolen første gang som 9-årig? Har han hjemve? Hvordan bor han og hvad laver han når han har fri? Hvad synes han om at gå i skole? Hvem er "vi" i det brev han skriver hjem?

Hjem igen til mellem- og realskole

Hvilket fag er hans yndlings og hvilket bryder han sig mindst om? Hvordan har han det i klassen? Er han glad for at overstå sin eksamen og hvad laver han i sin fritid?

Uddannelse

Fortæl om Peters tid som smedelærling. Er han glad for at være smed? Hvad forestiller han sig om sin fremtid? Hvordan har hans forældre det med hans karrierevalg? Hvad ved han om første verdenskrig, som raser i Europa? Hvad tænker han om den? Fortæl også hvorfor han beslutter sig for at læse på teknisk skole, og hvordan han får det der.

Dannelsesrejse

Hvad oplever Peter i USA? Hvem bor han hos? Er det noget i USA, som giver ham de fremtidsplaner, han skriver om i brevet? Fortæl om Peters forhold til sin far, på baggrund af brevet. Hvilken fremtid håber Peter på at hans planer vil føre til?

Hjem til Danmark

Hvordan bliver Peter og Svend venner? Hvad laver de sammen? Hvornår beslutter de at ville lave en virksomhed? Hvordan får de Svends far til at bruge 1000 kr. på virksomhedens første aktie? Hvad tænker Peters forældre om planerne?

Ekspansion

Fortæl om virksomhedens første år. Hvad er Peter og Svends drømme for dens fremtid? Hvordan arbejder de sammen? Hvordan går det med på kun 1 år at blive chefer for 30 ansatte?

Markedsføring og konkurrence

Fortæl hvordan Svend og Peter udtænker deres reklamer. Hvem køber deres radioer? Hvordan har de det med konkurrenter, føler de sig truet?

Virksomheden

Fortæl om en almindelig arbejdsdag på fabrikken. Hvilke opgaver har Peter og Svend? Hvor meget tid har de til privatliv ved siden af arbejdet?

Samtidens skildring af Peter og Svends indsats

Hvordan oplever Peter den første gang det lykkes ham at få stemmer ud af et radioapparat? Finder han det ligeså magisk som forfatteren i essayet? Læser Peter essayet i 1937, og hvad synes han i så fald om det?Peter Bang som voksen

Peter Bang som voksen. Fotoet er et privat portrætfoto, men årstal og fotograf kendes ikke. Det er stillet til rådighed via Struer Museum/Wikimedia Commons.