Samtidens skildring af Peter og Svends indsats

I 1937 blev virksomheden beskrevet af den lokale forfatter, Johannes Burchholtz.


Kig i "Essay 1937"

Hvad fortæller kilden om Peter og Svend som mennesker? Og hvordan blev deres ide om at producere radioer i følge kilden modtaget i samtiden?

Hvordan beskriver kilden Peter og Svends første radioforsøg. Hvad menes f.eks. med: "Det hele mindede i ikke ringe grad om en altertavle, og det var jo også den nye store radiogud som dyrkedes"?

Hvornår er kilden skrevet i forhold til de begivenheder, den skildrer? Hvad fortæller den os om den udvikling, der er sket i den mellemliggende periode?

Hvad anser forfatteren som årsagen til virksomhedens succes? Er du enig?

Læg mærke til forfatterens forestilling om fremtiden: "Et indbygget vækkeur, som kalder på dig, når der er noget for din smag? Folk vil ha det let. Apparatet skal helst tænke og handle for dem." Er det gået sådan med udviklingen af elektroniske apparater?

Gå videre...

Læs om Danfoss på Kulturstyrelsens hjemmeside "25 fantastiske industrier". Hvilke ligheder og hvilke forskelle er der mellem B&O og Danfoss? På hvilke måder er B&O typisk for industrialiseringens tredje bølge?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Essays

Se erindringer...

Læs mere