Uddannelse

Peter er fra barnsben glad for mekanik, og han har blik for elektricitetens mange anvendelsesmuligheder. Efter skolen kommer han i smedelære og får sit smedebevis. Hans ambitioner er dog ikke blevet indfriet. En af de nye uddannelser i 1900-tallet frister ham. Og i 1924 er det tid til eksamen på Århus teknikum.


Kig i "Eksamensprotokol 1924" og Karakterskalaer siden 1788"

Hvilken karakter svarer Peters eksamensgennemsnit ca. til efter den skala, som vi anvender i dag?

Bemærk: Århus Teknikum anvendte ikke den gængse skala, når et "ug" skulle omsættes til et tal. Her blev ug omsat til 7, og ikke til 8 som efter den officielle tabel (1919). Det betyder, at man til Peters gennemsnit skal lægge 1 for at få den "rigtige" værdi.

Læs temaet "Tekniske uddannelser"

Hvordan vil du karakterisere Peters uddannelse på Århus Teknikum. Traditionel eller moderne?

Hvilken indflydelse havde industrialiseringen på Peters karrierevalg? Hvad var han mon blevet til, hvis han var født 50 år tidligere?

Hvilken indflydelse havde hans forældres baggrund og status i samfundet? Hvordan var det mon gået ham, hvis havde været barn i en fattig familie i byen? på landet?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Karakterskalaer siden 1788
Tekniske uddannelser

Allerede siden 1829 havde det været muligt at uddanne sig til civilingeniør på Danmarks Polytekniske Højskole – i dag Danmarks Tekniske Universitet. Civilingeniørerne var dog få og kom primært til at spille en rolle inden for forskning.

Tekniske skoler tilbød teoretisk undervisning til håndværkere, og vandt stærkt frem fra midten af 1800-tallet. Undervisningen betød et vigtigt kvalitativt løft af håndværksfagene.

Det var dog ikke helt nok. Omkring år 1900 havde man brug for folk, der kunne matche industriens voksende krav om ledere og mellemledere.

I 1905 så Odense Tekniske Skoles Maskinbygnings-Teknikum dagens lys. Her kunne håndværkere med svendebrev og praktisk erfaring videreuddanne sig. Efter Odense fulgte Århus elektroteknikum i 1915 og et bygningsteknikum i Horsens i 1915, Københavns elektroteknikum fra 1922, Helsingør Skibsbygningsteknikum fra 1933, husbygningsteknikum i Ålborg fra 1935. Teknika havde således fået hjemme i landets mest udprægede industribyer.

Læs mere

Eksamensprotokoller for Århus Teknikum

Eksamensprotokollerne blev ført efter de samme retningslinjer som omtalt for mellemskolen, realskolen og gymnasiet – se evt. beskrivelsen for Eksamensprotokol.

Læs mere