Temaer

Perioden 1900-1925 var begivenhedsrige og vigtige år i Danmarks historie. Tiden var ikke kun præget af dramatiske og skelsættende begivenheder, men også af opbrud i holdninger til f.eks. køn, moral og nationalitet. I perioden lagdes grundsten til den moderne velfærdsstat, og Danmark tog skridt fra landbrugs- til industrisamfund. For én landsdel var perioden dog særlig dramatisk. Sønderjylland oplevede fortyskning, krig og genforening.

I temaerne har vi især fokus på forhold, der har betydning for de 7 børn, der vokser op og bliver voksne i perioden.

Børns vilkår under forandring

Forandringerne bestod både af politiske reformer, som betød forbedringer af børns vilkår - men også af såkaldt strukturelle forandringer, altså 'langsomme' forandringer, hvor f.eks. familiemønstre ændrer sig over tid. 

Demokrati under udvikling

I 1849 fik Danmark en grundlov. Året før var enevælden, hvor kongen mere eller mindre selv bestemte, blevet afskaffet. Fik vi demokrati i 1849? I perioden 1900-1925 blev der gennemført mange reformer, som i dag for os er selvfølgelige ingredienser i et demokrati.

Industrialisering

Industrien blev mere og mere dominerende i landbrugslandet Danmark. Dels udgjorde arbejdere i industien en stadig stigende andel af arbejdsstyrken. Dels udgjorde industriens produkter en stigende andel af den samlede værdi, der blev skabt i samfundet. Stadig nye opfindelser skabte fremskridstro og optimisme - i hvert fald indtil 1914.

Befolkningens sammensætning

Industrialiseringen havde betydning for, hvordan befolkningen fordelte sig mellem land og by. De sociale strukturer i byerne var under forandring, men også på landet skete der ændringer.

Første verdenskrig

Danmark var neutral under første verdenskrig 1914-1918. Landet blev dog blev i høj grad også berørt af krigen. Vareknaphed og prisstigninger satte dagsordenen for befolkningen i byerne, og på landet greb regeringens regulerende hånd ind overalt.

Sønderjylland mellem dansk og tysk

Især blev Sønderjylland påvirket af verdenskrigen. Sønderjylland var nemlig siden 1864 tysk, og sønderjyder måtte som tyske soldater deltage i krigen. I hele perioden indtil 1920, hvor Sønderjylland blev genforenet med Danmark, spillede kampen mellem dansk og tysk kultur en vigtig rolle i hverdagen.

Køn og seksualitet

Mentale grænser flyttede sig også. Nogle af dem havde med køn og seksualitet at gøre.

Tidslinje: Danmark 1900-1925

- er i og for sig ikke et tema. Som navnet antyder, vil det her være muligt at få et kronologisk overblik.Afstemningsplakaten, der har givet inspiration til Aargang 0's tema-ikon.

Danmark var i 1920 - vel at mærke set fra Tyskland - et idyllisk og rigt bondesamfund. Sammenlignet med fattigdommen og uroen i Tyskland efter 1. verdenskrig taler de bugnende kornmarker, freden og idyllen i og for sig sandt nok. Men perioden 1900-1925 er i dansk historie ikke ren idyl. Der var truende, mørke skyer - og selv om Danmark fremdeles var et landbrugsland, vandt fabrikkerne og industrien frem.

Plakat i Landsarkivet for Sønderjylland.