Den danske befolkning 1900-1925

Ved folketællingen i 1901 var der knap 2½ mio danskere. I 1925 var antallet på knap 3½ mio. Af disse var 176.433 sønderjyder, der ikke var talt med i 1901, for dengang hørte Sønderjylland ikke til Danmark.

I 1901 boede 61 % af befolkningen i landdistrikterne, resten var nogenlunde ligelig fordelt på København og købstæderne til sammen. I 1925 boede 57 % på landet. Det er tydeligt nok, at byernes befolkning voksede mere end landdistrikternes, men urbaniseringen var kommet i lidt mere roligt leje end i 1800-tallets sidste årtier. Det var gået hurtigt under den første industrialiseringsbølge fra 1850 - og igen især i perioden fra 1880 til 1900. I 1880 havde 72% af befolkningen levet på landet.