Børns vilkår under forandring

I år 1900 udgav den svenske forfatter Ellen Key sit store værk "Barnets Aarhundrede". Værket blev i 1902 oversat til dansk og indgik omgående i en igangværende pædagogisk debat omkring børns indlæring og om hvordan undervisning skulle forgå i landets folkeskoler.

Skolegang contra arbejdskraft

Foruden pædagogiske debatter var der kamp om børnene som sådan. Forældre anså delvis deres børn som arbejdskraft. Børnene skulle bidrage til familiens forsørgelse. Over for forældrene stod lærerne, som skulle håndhæve en 7-årig skolepligt og sørge for, at børnene lærte noget. Det kunne være svært i forhold til trætte børn, der havde været oppe klokken fire om morgenen, fordi de først skulle arbejde.

Børnearbejde i byerne og på landet

Børns billige arbejdskraft var eftertragtet. I Århus var i 1872 op til hver 10. arbejder på fabrikkerne et barn under 13 år. På tobaksfabrikkerne var børnene i overtal. Ude på landet havde 37% af børnene på landet i 1899 et arbejde uden for hjemmet. I 1873 kom den første lov, der begrænsede børns arbejde på fabrikker, og den lov blev fulgt op flere gange i løbet af de første årtier af 1900-tallet. Det gik noget langsommere med at indskrænke børnearbejdet på landet.

Større opmærksomhed på børns vilkår

Den større opmærksomhed på børnelivet, som afspejlede sig bl.a. i pædagogiske kredse, fandt også andre veje. Nye råd og nævn blev oprettet, som skulle varetage børns tarv. Der blev arrangeret store landsdækkende indsamlingsdage. hvor især kvinder samlede ind til fordel for humanitært arbejde blandt børn og unge (se billedet til højre).

Om Ellen Key fik ret med sin påstand om at det 20. århundrede skulle blive til "barnet århundrede" kan diskuteres, men en ting er sikkert - der skete store forandringer i løbet af århundredet. Synet på børn ændredes radikalt og sideløbende ændredes barndommen også.I 1904 afholdtes den første Børnehjælpsdag - her tegnet af Axel Thiess, der karikerer, hvordan indsamlingskvinderne jagtede alt og alle for at få et bidrag. Udsnit af tegning fra Blæksprutten, 1905