Uroligheder i 1918

Arbejderbevægelsens venstrefløj, syndikalisterne, var gode til at planlægge demonstrationer, strejker m.m. Lederne var ofte eminente talere, der forstod at engagere tilhørerne. De talte heller ikke for døve øre, for den sociale uro lå og ulmede under overfladen. 

Syndikalisterne kæmpede for at forbedre arbejdernes livsvilkår lige fra arbejdsnedlæggelser til at hjælpe familier, der blev sat på gaden af kongens foged. De arbejdsløse blev organiseret og ved en fælles indsats blandt arbejdere, var arbejdsnedlæggelser m.m. medvirkende til, at understøttelsen blev forbedret. 

Utilfredsheden havde længe ulmet blandt de arbejdsløse. Allerede i januar 1918 havde der været flere demonstrationer med efterfølgende sammenstød med politiet. Arbejdsløse havde plyndret fødevarebutikker, og i februar 1918 angreb de sammen med syndikalisterne Børsen i København. 

Stormen på Børsen startede som demonstrationer flere steder i byen, der ved Nørreport samledes i en march. Da den nåede til Børsen, løb demonstranter ind i børssalen og slog løs på børsmæglere med medbragte knipler eller fastelavnskøller – det var nemlig fastelavnsmandag. 

Slaget på Grønttorvet

Myndighederne var bange for, at revolutionen lurede lige om hjørnet, og politiet slog hårdt ned på syndikalisterne, der tit måtte en tur i fængsel. I midten af november 1918 indkaldte syndikalisterne til flere møder på Grønttorvet for at protestere mod fængslingen af 3 kammerater og truede med generalstrejke.

Mange tusinde deltog i demonstrationerne, som forløb fredeligt. Men efter demonstrationen d. 13. november hærgede slåskampe i flere dage mellem politi og demonstranter i byens gader. Mange blev arresteret, heriblandt syndikalisternes ledere.

Syndikalismens æra var slut

Syndikalisternes ledere blev dømt og kom i fængsel det næste 1½ års tid. Da de kom ud, var syndikalisternes storhedstid ovre.

Krigstidens skærpede klassekamp havde toppet, og den socialdemokratiske ideologi dominerede nu arbejderbevægelsen. Mange syndikalister søgte i stedet over i det nyoprettede DKP (Danmarks Kommunistiske Parti).Demonstration for bedre arbejdsforhold i Fredericiagade d. i slutningen af januar 1918. Foto i Det Kongelige Bibliotek