Industrialiseringen

Industrialiseringen har påvirket hele den danske samfundsudvikling. Fra midten af 1800-tallet øjnes den udvikling, der omformede Danmark fra et traditionelt, teknisk tilbagestående landbrugsland til et af verdens rigeste og mest moderne samfund.

Forudsætningen for det moderne samfund?

Blandt nogle historikere benævnes industrialiseringen som rygraden i den udvikling, der førte til lavere dødelighed, stærk befolkningsvækst, økonomisk fremgang, bedre levevilkår og et moderne demokrati. Omkring år 1900 var industriens udvikling i Danmark stadig i sin vorden og der var gnidninger mellem nyt og gammelt. De teknologiske nybrud, som industrialiseringen allerede havde frembragt, gav dog næring til en stor grad af optimisme ikke mindst blandt en helt ny stand af industriens mænd.

Hvad er industri?

Hvis vi skal prøve at indkredse, hvad der traditionelt forstås ved industri, så er det tale om

  • en fremstillingsvirksomhed med 6 ansatte eller derover
  • anvender maskiner, der benytter mekanisk kraft
  • produktionen foregår på en fabrik
  • masseproduktion

Industriens vækst

Industriens arbejdsstyrke var kraftig stigende i første halvdel af 1900-tallet. Fra godt 90.000 ved århundreds start til 300.000 i 1950. Selve landets befolkning blev i samme perioden knap fordoblet.

Værdien af industriproduktionen blev i samme periode mere end syvdoblet, målt i faste priser, dvs. renset for inflation.

Bagsiden af medaljen

Anvendelse af maskiner og mekanisk kraft første til en markant større risiko for akutte arbejdsskader. Tilbage i 1873 kom den første egentlige arbejder beskyttelseslov den omhandlede "Børns og Unge Menneskers Arbeide i Fabrikker og fabriksmæssig drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse". I de kommende årtier blev lovgivningen gradvist udvidet. Fra 1889 blev samtlige virksomheder, der anvendte mekanisk drivkraft inddraget, og fra 1902 kom loven til at gælde for alle virksomheder med mere end 5 arbejdere. Problemer med forurening viste sig også tidligt. Forurening af vandet i forbindelse med kemisk industri, kulrøgen fra rygende fabriksskorstene og el-værker. Forureningsproblemer blev langt op i 1900-tallet opfattet som lokale problemer og ikke som et generelt samfundsproblem.Den industrielle udvikling i Danmark var i høj grad påvirket af udviklingen i England. Her var man længere fremme, og efterhånden som tiltag, tanker og produktionsformer opstod sivede de også til Danmark. Her en litografi af Vulcan Iron Works, Bradford, England fra omkring 1888.