Krigens ofre

1. Verdenskrig betød et enormt tab af menneskeliv. Tyskland havde næsten 2 millioner faldne heraf omkring 5.270 faldne sønderjyder. De soldater, der slap gennem krigen med livet i behold og uden synlige mén, var også ofre for krigen. Mange havde ar på sjælen af de grufulde oplevelser ved fronten og fik vanskeligheder med at finde sig til rette i samfundet igen.

Invaliderente

Soldater, som blev såret i krigen og efterladte til soldater, der faldt i krigen havde mulighed for at søge om invaliderente først fra den tyske stat, og efter Genforeningen fra den danske stat. Omkring hver ottende af de sønderjyder, som havde deltaget i 1. verdenskrig, var blevet såret i en sådan grad, at de kunne modtage krigsrente fra Invalidenævnet. Mange havde fået krigsskader som følge af skudlæsioner i arme og ben, mens andre krigsskader skyldtes høreskader som følge af artilleriild, skader ved fald eller slag, hestespark (heste blev brugt i rytteriet og som trækdyr for det tunge skyts), frost- og kuldeskader, smitsomme sygdomme, som blev forværret af de dårlige hygiejniske forhold i skyttegravene og psykiske lidelser. Der blev udbetalt krigsinvaliderente, hvis invalideprocenten eller erhvervsindskrænkningen var 10 % eller mere.

Genforeningens pris

Der ventede alle de hjemvendte soldater store udfordringer i genopbygningen af deres erhverv. For de dansksindede sønderjyder gav de store tab, som 1. verdenskrig havde ført med sig dog mening, idet et resultat af krigen blev at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

"Foreningen af dansksindede sønderjydske krigsdeltagere 1914-1918" (D.S.K.)

Krigsgenerationen fik et indadvendt præg over sig, og de nationale ledere beklagede sig over deres passivitet. Passiviteten forsvandt dog med et slag, da slesvig-holstenske nazister efter Hitlers magtovertagelse i 1933 rejste krav om at 1920-grænsen skulle flytte nordpå. Som protest dels mod det tyske krav om en grænserevision, dels mod planer om at samle krigsdeltagerne i tyske kammeratskabsforeninger blev "Foreningen af dansksindede sønderjydske krigsdeltagere 1914-1918" (D.S.K.) oprettet. D.S.K. var en udpræget dansk national forening, men den var også et selskabeligt samlingspunkt, der bl.a. bød på ærtespisning og kammeratlig samvær med fortælling af krigsoplevelser.Medlemmer fra D.S.K. lægger kranse ved mindemuren i Marselisborg mindepark. På muren er indgraveret navnene på over 4.140 sønderjyder, der faldt i 1. Verdenskrig. Foto fra Landsarkivet for Sønderjylland.