I fængsel

Volmer sidder i fængsel i Nytorv Arrest.


Kig i "Arrestjournal 1918"

Hvad får du at vide om Volmer og hans fængselsophold? Hvor længe var han i fængsel? Hvad fik han tiden til at gå med? Hvad menes der med "intetsigende stranguleringsforsøg" den 18. november?

Hvem er de andre fængslede, der er beskrevet i arrestjournalen?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Domhuset på Nytorv. Arresthuset på Nytorv er bygget samtidig med - og sammen med – Domhuset i 1815. Foto i Wikipedia

Arrestjournaler

Arrestjournaler er en fortegnelse over samtlige personer indsat i en arrest. Ligesom i fængselsjournalerne registreres heri grundlæggende oplysninger om den arresterede samt oplysninger om forbrydelse og dom.

Læs mere