Volmer og syndikalisterne

Skyldes Volmers deltagelse i urolighederne, at han er syndikalist? Det vil politiet gerne vide. Og ikke mindst vil de gerne vide noget om, hvad de syndikalistiske ledere har foretaget sig i løbet af den 13. og 14. november 1918. Volmer kommer under forhør.


Kig i "Forhørsprotokol 1918 (a)"

Hvad var Volmers relation til syndikalisterne?

Kig i "Forhørsprotokol 1918 (b)"

Hvilken grund gav Volmer til at have deltaget i urolighederne?

Tror du, han talte sandt? Hvorfor (ikke)?

Var der grunde, som Volmer ikke nævnte, til, at han havde deltaget?

Sammenlign Volmers og Thøger Thøgersens forklaringer. Hvad tror du, der skete? Talte de sandt?

Hvorfor ville politiet så gerne have at vide, om talerne opfordrede til at ødelægge sporvognene?

Hvilken straf fik Volmer for sin deltagelse i urolighederne?

Gå videre...

Selv om syndikalisternes rolle ebbede ud efter arrestationerne af lederne i november 1918, fortsatte den tilspidsede klassekamp. Arbejdsgiverne etablerede et særligt korps af strejkebrydere, kaldet Samfundshjælpen, som blev sat ind i forbindelse med strejker i begyndelsen af 1920'erne, se et billede fra Det kongelige biblioteks billedsamling (via Europeana) her 

Søg oplysninger om påskekrise, generalstrejke (-trussel) og havnearbejderstrejke. Rids fronterne op og vurdér Samfundshjælpens betydning.

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Thøger Thøgersen holder tale foran Københavns Rådhus. Thøgersen var uddannet sadelmager og aktiv politiker på venstrefløjen. Formand for Danmarks Kommunistiske Parti 1927-1932. Foto i Det Kongelige Bibliotek

Forhørsprotokol 1918 (a)
Forhørsprotokol 1918 (b)
Forhørs- og politiprotokoller

Forhørs- og politiprotokoller indeholder referater af mistænktes og vidners forklaringer. Det betyder, at man ofte kan finde forskellige versioner eller tolkninger af samme begivenhedsforløb.

Læs mere