Volmers fødsel

I kirkebogen får vi det første indblik i Volmers familieforhold.


Kig i "Kirkebog 1900"

Hvad hed Volmers forældre? Hvilket arbejde havde Volmers far? Hvilket arbejde har fædrene til de andre børn på kirkebogssiden?

Læs temaet Socialklasser i byerne

Hvilket socialt udgangspunkt havde Volmer?

Gå videre...

LO's hjemmeside kan du bl.a. finde et billede af tillidsmænd fra Bygningssnedkernes fagforening under storlockouten i 1899. Find flere oplysninger om lockouten (ét sted kunne være under Arbejdermuseets Plads til os alle/Storlockouten 1899).

Vurdér, hvilken betydning lockouten kan have haft for familien Møller i 1900.

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Skt. Johannes Kirke ved Skt. Hans Torv på Nørrebro. Her blev Volmer døbt. Foto i Wikipedia.

Socialklasser i byerne

I byerne var fire grupper: arbejdsgivere, funktionærer, arbejdere og offentligt ansatte. Der var store forskelle mellem grupperne, men også inden for hver gruppe var der forskel på 'høj og lav', både når det gjaldt indtjening og anseelse.

Arbejdsgiverne omfattede den rige industrimagnat og den lille håndværksmester. Funktionærerne var en voksende gruppe. Det var en følge af industrialisering og urbanisering. Større virksomheder fordrede mellemledere af alle slags - og med stor forskel i indtjening.

De offentligt ansatte strakte fra den laveste kontorist til kontorchefen i departementet.

Det store skel i arbejderklassen bestod mellem faglærte og ufaglærte arbejdere. De faglærte havde med stærke fagforeninger i ryggen tilkæmpet sig tålelige lønforhold, mens de ufaglærte haltede bagefter.

Kvinderne var ofte ufaglærte i industrien og generelt ringere betalte end mændene.

Nederst i hierarkiet var fattighjælpsmodtagere. Der kunne i princippet alle havne – som følge af sygdom, forsørgers død eller arbejdsløshed.

Læs mere

Kirkebøger

Kirkebøgerne er en vigtig kildetype, når der skal laves undersøgelser om den danske befolkning. Her findes samtlige fødsler, konfirmationer, vielser og dødsfald, for fødslernes vedkommende uanset om man er medlem af folkekirken eller ej.

Læs mere