Volmers livsfortælling

Du skal nu skrive Volmers livshistorie ved hjælp af spørgsmålene her på siden. Brug dine notater fra arbejdet med kilderne, mens du skriver, og genlæs kilden, når du har behov for dét.

For at beskrive Volmers liv vil du også nogle gange blive nødt til at gætte. Der er mange ting, vi ikke har kilder til og derfor aldrig kan få at vide. Hvor meget legede et barn f.eks. med sine søskende? Det er ok at gætte - det bliver rigtige historikere også nødt til – det vigtige er bare, at du hver gang begrunder dine gæt i noget, du faktisk ved fra kilderne. Man må nemlig gerne gætte "med kilderne", men ikke "imod kilderne".

Hvis kilderne f.eks. viser, at et barn arbejdede fra 14 til 18 hver eftermiddag efter skole, vil dette være at digte med kilden:

"Han legede ikke så meget med sine søskende, fordi han var nødt til at arbejde ved siden af skolen"

Mens dette vil være at digte imod kilden:

"Han elskede sine mindre søskende og legede med dem hver dag efter skole"

Men husk - det er også i orden at skrive f.eks. "Man kan ikke vide noget om, hvor meget han legede med sine søskende", hvis du slet ikke kan finde noget spor i kilderne.

Inden du går i gang, skal du kigge de billeder igennem, som er på siderne med Volmers livsafsnit. Måske er der her noget, du kan støtte dig til, eller noget, du direkte kan bruge som kilde til Volmers barndom eller ungdom. Husk også på muligheden for at læse temateksterne igen. De siger noget om rammerne for barnet og dets livsfortælling.

God fornøjelse!

Fødsel 18. februar 1900

Fortæl om da Volmer kommer til verden. Hvordan er hans far og mor?

Hjemmet

Beskriv Volmers familie. Fortæl også om hans søskende og hvem han leger med fra de andre etager i huset, når han bliver lidt ældre, og hvem der måske bliver hans gode venner. Fortæl om de gange familien flytter, hvordan Volmer oplever det og hvem han måske bevarer kontakten med fra sit barndomshjem. Fortæl også hvorfor familien måtte flytte så ofte.

Barndommen

Fortæl om Volmers mor. Hvad ved vi om hende? Hvordan oplever Volmer at gå i skole og arbejde? Hvordan er hans ungdom? Adskiller Volmers liv sig fra andre arbejderbørns i København på det tidspunkt, eller var det altid sådan at være arbejderbarn?

Optøjer i København, Volmers rolle, Natten mellem 13. og 14. november, Volmer og syndikalisterne

Fortæl hvordan Volmer oplever urolighederne i København i 1918, og hvordan han helt præcist deltager i dem. Hvem er han sammen med? Hvorfor er han imod politiet? Går han ind for syndikalisternes sag, og hvordan kan det forklares med hans eget liv og opvækst, hvis han gør? Hvilket indtryk har politiet af Volmer? Hvordan finder de ham, og hvordan oplever han at blive arresteret? Hvordan er det for ham at blive afhørt sammen med syndikalistlederen Thøger Thøgersen?

I fængsel

Fortæl om hvordan Volmer har det i fængslet. Snakker han med nogen? Om hvad? Hvad bruger han tiden på? Hvad tænker han om sin fremtid? Hvorfor gør han et "stranguleringsforsøg" og hvordan? Beskriv dit billede af ham – var han revolutionær eller ballademager?

Et nyt og spændende arbejde

Fortæl hvordan Volmer får sit job. Fortæl, hvordan hans arbejdsdag ser ud, og hvad han synes om arbejdet. Ser han nogen gange selv de film de viste? Hvad ville han synes om den film, der er et uddrag af på dette livsafsnits side? Fortæl om hans kæreste og hvordan de mødes.

Afslutning

Hvordan går det Volmer videre i livet?Pølsevogn på Kongens Nytorv 1961

Pølsevogn på Kongens Nytorv 1961. Foto fra Københavns Stadsarkiv: Stadsingeniørens direktorats arkiv, fotosamling 1910-1997

Volmer blev gift i 1935. I 1950'erne havde han en pølsevogn, som han om morgenen trak ud på hjørnet af Hareskovvejen og Bellahøjvej. Her stod han så og solgte pølser. Det var en kommunal opgave, og Københavns kommune gav opgaven til mennesker, som på grund af sygdom eller invaliditet havde svært ved at skaffe sig et andet arbejde. Volmer døde i 1961, dødsårsagen var sygdomme i lunge og hjerte. Frelsens Hær betalte for begravelsen.