Volmers rolle

Der er voldsomme optøjer i København den 13. og 14. november 1918. En af de tilspidsede situationer opstår, da demonstranterne bliver vrede over, at sporvognsfunktionærerne nægter at deltage i en strejke. Nu zoomer vi ind på Volmer igen. Vi ved, han bliver arresteret. Men hvilken rolle spiller han i optøjerne?


Kig i "Fra straffesag: Rapport fra sporvejene 1918"

Læs rapporten. Kan du huske fra politiets registerblad, hvor Volmer og hans familie boede i 1918?

Kig i "Forhørsprotokol 1918 (uddrag)"

Læs uddraget fra protokollen. Bemærk sagsnummeret i øverste venstre hjørne.

Hvad er der sket ifølge forhøret?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Børn på en gade i 1915. Foto i Det Kongelige Bibliotek.

Fra straffesag: Rapport fra sporvejene 1918
Forhørsprotokol 1918 (uddrag)
Straffesager

En straffesag er en samling af det materiale, der ligger til grund for opklaringen af en forbrydelse og domfældelsen af en kriminel.

Sagen indeholder alt det materiale, som politiet har anset for nødvendigt for at kunne føre sagen til domfældelse.

Derudover vil sagen indeholde afskrifter fra retssagen: Vidneudsagn, dom osv.

Læs mere

Forhørs- og politiprotokoller

Forhørs- og politiprotokoller indeholder referater af mistænktes og vidners forklaringer. Det betyder, at man ofte kan finde forskellige versioner eller tolkninger af samme begivenhedsforløb.

Læs mere